In gesprek met staatssecretaris Van Ooijen over pleegzorg

Vorige week was JongWijzer Imane bij een werkbezoek van staatssecretaris Maarten van Ooijen aan een gezinshuis in Rotterdam. Staatssecretaris Van Ooijen is in het kabinet verantwoordelijk voor jeugdzorg en pleegzorg. Pleegouders, gezinshuisouders, professionals en pleegjongeren vertelden hem over pleegzorg en gezinshuizen. Imane vertelt hoe het was!

“Vandaag ben ik bij een gezinshuis in Rotterdam geweest om samen met pleegouders, pleegzorgorganisatie Horizon, gezinshuisouders, de directeur van gezinshuis.com en de directeur van de NVP een gesprek te voeren met de staatssecretaris Jeugd en Preventie Maarten van Ooijen. Wij hebben gepraat over de pleegzorg vanuit de verschillende rollen. Wat gaat er goed in de pleegzorg? Waar lopen we tegenaan? Wat hebben wij nodig vanuit de politiek om de problemen in de pleegzorg aan te pakken en ervoor te zorgen dat pleegkinderen een fijne plek krijgen in een pleeggezin?”

“Ik heb over mijn persoonlijke ervaringen in de pleegzorg verteld. Als boodschap heb ik meegegeven dat ik het belangrijk vind dat er niet alleen over pleegjongeren, maar ook met pleegjongeren wordt gepraat. Ook dat ik het belangrijk vind dat pleegjongeren elkaar kunnen ontmoeten om hun ervaringen met elkaar te delen, én om hun stem te laten horen, zowel lokaal bij een pleegzorgorganisatie als op landelijk niveau.
Al met al, het was een goed gesprek en een mooie ervaring! ☺️

Wil je meer weten over hoe we de stem van jongeren laten horen bij politici, beleidsmakers en anderen? Dat lees je hier. Wil je iets vragen of vertellen? Neem dan contact op!

Interessante artikelen

Jongeren

MEETING: CREATIEVE WORKSHOP OP 1 MEI IN ZWOLLE

Kom je ook naar onze meeting op 1 mei in Zwolle? Ga samen met andere jongeren aan de slag in een creatieve workshop! De workshop ...
Lees verder
Jongeren

DENK MEE: HOE HELPEN WE EIGEN KINDEREN OM HET GEDRAG VAN HUN PLEEGBROER OF -ZUS BETER TE BEGRIJPEN?

Heb jij een pleegbroer of pleegzus? Dat is vaak heel gezellig, maar soms kan het ook lastig zijn. Misschien snap je niet altijd waarom je ...
Lees verder
Jongeren

MEETING IN ZWOLLE OP 17 APRIL

Op woensdag 17 april is er een meeting in Zwolle voor alle jongeren tussen 12 en 21 jaar die met pleegzorg te maken hebben. We ...
Lees verder