Privacy

JongWijs werkt nauw samen met de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP). De NVP is verantwoordelijke in de zin van de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en draagt zorg voor de veilige verwerking van persoonsgegevens. We hechten veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In de Privacy policy geven we heldere en transparante informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en hoe jouw persoonsgegevens worden verwerkt. 

Meer informatie over de NVP vind je op www.denvp.nl. Voor vragen kun je ons bereiken op info@denvp.nl of kun je bellen naar 030-293 1500.